המסע לפולין תשס"ד ספר אורחים הציורים של דודו וידאו תמונות זוכרים אותם יומן מסע המסלול המשלחת דף הבית
המסע לפולין משלחת מ.א. נחל שורק
  זוכרים אותם
 
שמשון גוטליב
שוש שץ
מיכאל שץ
רמי עפרוני
מומי אופנהיימר
עליזה אסקוזידו

ישי שץ ביער לופוחובה
סיכום מסע לפולין תמוז תשס"ח יוני 2008 / ישי שץ, חפץ חיים

ראשית תודה לכל העוסקים במלאכת הארגון והביצוע.וכן לכל חברי המשלחת, שכולם ביחד וכל אחד תרמו לאווירה טובה של אחדות ונעימות והצלחת המסע.

"עם לבדד ישכון בגויים- לא יתחשב "[במדבר כג' 9] , מתי ניתן לנו לשכון בגויים?
כאשר אנו לא נחשבים. כאשר אנו מצליחים ומרימים ראש – כולם שונאים אותנו.

גלגל ההסטורי-ה חוזר על עצמו. לשמחתנו , כעת אנו למעלה. מדינת ישראל קמה, חי-ה ונושמת. כעת אנו אלו שמחזיקים בנשק, וצריכים להישמר לא לנצל את עמדת כוחנו.
לשמור על צלם אנוש של עצמנו. עלינו ההורים ללמד את ילדנו את ההסטורי-ה , כדי שידעו מה עלול לגרום כוח לא מבוקר.

המסע לפולין חיזק בי את המבט על ההסטורי-ה. מאז התנ"ך רואים אנו את אכזריות הגויים, שיעבוד מצרים, ההליכה לגלות אותה מתאר ירמיהו, עשרת הרוגי מלכות, השואה ועוד. כמאמר המשפט " עשיו שונא ליעקב".

הפתרון – המסע לפולין, כמו השואה הפרטית של משפחתי, מחזקת בי את האמונה העיוורת בה'. היציאה מגלגל ההסטורי-ה האכזרי הוא רק ע''י ביאת משיח צדקנו , במהרה בימינו , אמן.

created by eia