המסע לפולין תשס"ד ספר אורחים הציורים של דודו וידאו תמונות זוכרים אותם יומן מסע המסלול דף הבית
המסע לפולין משלחת מ.א. נחל שורק
רשימת חברי המשלחת המשלחת לפולין
תמונת המשלחת באנדרטת מרד גטו וורשה  צבי אפרתי קבוצת יבנה אלישבע שץ-ריינהיימר- ארהב ישי שץ קיבוץ חפץ חיים מומי אופנהיימר- פרנקפורט, גרמניה פנינה שץ אופנהיימר, פרנקפורט-גרמניה חיים מרקוביץ, חפץ חיים עופרה גוטליב- קבוצת יבנה שמשון גוטליב- קבוצת יבנה שלמה שץ - אורנית שרה שץ, אורנית שמחה מרקוביץ,חפץ חיים,מדריכה לאה אפרתי, קבוצת יבנה אורנה שץ, נטף שלמה גולד, גמזו דליה עוגן, בני ראם אלי אסקוזידו,בני ראם,ראש המועצה דורית קליין, גני טל עליזה אסקוזידו, בני ראם טובה שץ, חפץ חיים יואל שץ, נטף שרה טאובמן, בני ראם שוש שץ, חפץ חיים ציפי שוורצאפל, בני ראם יהודה שוורצאפל, בני ראם דודו טאובמן, בני ראם אחיקם רמות, חפץ חיים רונית רמות, חפץ חיים חני רויימי, חפץ חיים מיכאל שץ, חפץ חיים יעקב רוט, מבוא חורון ניל נמיר, בני ראם חיה נאמן, אבני איתן שרה רוט, מבוא חורון אלי שץ, חפץ חיים סוזאן נמיר, בני ראם שרה גולד, גמזו יעל אייגרמן, חפץ חיים רמי עפרוני, קבוצת יבנה אביגדור אבן, חפץ חיים אבי אייגרמן, חפץ חיים אפרת עפרוני, קבוצת יבנה
created by eia